Milena Penkowa

Sharing is caring

Milena Penkowa er læge og forsker, der var indblandet i Danmarkshistoriens største forskerskandale. I 2012 blev hun erkendt skyldig i alvorlig brud på videnskabelig praksis af Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU). Herudover er hun blevet sigtet i to politisager1.

September 2016 blev Milena Penkowa frifundet for grov dokumentforfalskning, fordi 3 dommere var for og 3 dommere var imod, og det endte med at falde til Penkowa’s fordel. Hun blev dog dømt for ikke-grov dokumentforfalskning, men da sagen var forældet, slap hun for de 9 måneders straf. Sagen handlede om forfalskning af en kontrakt med et spansk firma, som Penkowa påstod havde udført rotteforsøg på hende. Problemet var bare at firmaet slet ikke eksisterede på det tidspunkt.

Tidslinie

  • 2010: Milena Penkowa blev suspenderet fra sin professorstilling hos KU.
  • 2010: Københavns Byret idømmer Penkowa tre måneders betinget fængsel for underslæb, dokumentfalsk og falsk anklage.
  • 2012: Erkendt skyldig i alvorlig brud på videnskabelig praksis
  • 2015: Københavns Byret erkender Penkowa skyldig i groft dokumentfalsk og idømt en betinget fængselsstraf på 9 måneder med to års prøvetid. Penkowa ankede dommen til landsretten.
  • 2016: Østre Landsret frikendte Penkowa for groft dokumentfalsk, men dommerne var enige om, at Penkowa havde begået simpelt dokumentfalsk.

Referencer

  1. Københavns Universitet

Sidst opdateret 12. februar 2017