Mikroaerofile bakterier

Sharing is caring

Mikroaerofile bakterier bruger ilt som elektronacceptor, men kan kun leve ved lave iltkoncentrationer, fordi deres kapacitet for at fjerne ROS er nedsat (fjernes normalt med katalase og superoxiddismutase). Eksempler er campylobacter og helicobacter pylori.


Sidst opdateret 14. juni 2017