Medulla oblongata

Sharing is caring

Medulla oblongata kaldes også den forlængede marv. Medulla oblongata er ca. 2,5 cm lang; strækker sig fra medulla spinalis til pons; nedadtil sættes grænsen lige oven over afgangen af fila radicularia til øverste halsnerve; kan beskrives som en keglestub med den brede ende opad; inddeles i to afsnit: en nederste lukket del (ligner medulla spinalis) og en øverste åben del (indgår med sin bagflade i 4. ventrikel); medulla oblongata har en forflade, to laterale flader og en bagflade.

Medulla oblongata forsynes med arterielt blod fra a. spinalis anterior, a. vertebralis og a. cerebellaris posterior inferior (PICA).

Forfladen

Opadtil på hver side en kegleformet prominens, pyramis (indeholder pyramidebanerne); imellem dem findes fissura mediana ventralis; i den nederste lukkede del udslettes denne fure ved decussatio pyramidum (krydsning af de fleste af pyramidebanerne).

Lateralfladen

Findes bønneformet knude, oliva; både foran og bagved findes tynde nervetråde; fortil samles n. hypoglossus, bagtil n. glossypharyngeus, n. vagus og den bulbære rod af n. accessorius(nervernes apparente udspring).

Bagfladen

Den øverste del af bagfladen ligger gemt under lillehjernen og danner en del af bunden i 4. ventrikel; nedadtil kan ses, hvorledes funiculus gracilis og funiculus cuneatus (bagstrengsbanerne) fortsætter opad og ender i hver sin knude, Nc. gracilis og Nc. cuneatus; lateralt for tuberculum cuneatum ligger pedunculus cerebellaris inferior, der forbinder medulla oblongata med cerebellum.


Sidst opdateret 12. juni 2017