Mediale epikondyl

Sharing is caring

Den mediale epikondyl er den største distale fremspring på humerus. I den anatomiske normalstilling vender den en smule posteriort. Den mediale epikondyl beskytter n. ulnaris der løber i rillen bag den mediale epikondyl.

Mediale epikondyl
Mediale epikondyl

Sidst opdateret 23. december 2016


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.