Locostine

Sharing is caring

Locustine er et cytostatikum af Medac der indeholder det aktive stof lomustin.

Virkningsmekanisme

Alkylerende stof, cycluspecifikt. Alkylering af metabolitter forstyrrer syntese og funktion med DNA, RNA og proteiner.

Bivirkninger

Kvalme og opkastninger. Knoglemarvsdepression 4-6 uger efter indgift. Hårtab, stomatitis. Forbigående transaminaseforhøjelse. Ved langvarig indtagelse ses nyrepåvirkning. Lungefibrose.

Farmakokinetik

Absorberes let fra mavetarmkanalen og metaboliseres i leveren til cytostatisk aktive metabolitter. Lomustin er fedtopløseligt og passerer blod-hjernebarrieren. Ca. 50 % udskilles renalt i løbet af 1. døgn.


Sidst opdateret 19. juni 2017