Liv

Liv er en egenskab som deles af organismer, dvs. mennesker, dyr, planter, bakterier osv. Man kan ikke definere liv, men opstille en række karakteristika for liv. Nogle af dem omfatter at:

  • De skal kunne reproducere sig selv selvstændig
  • De skal optage føde.
  • De skal have et stofskifte.

Virus betegnes ikke som levende, fordi de ikke kan reproducere sig selv selvstændig.


Sidst opdateret 9. juli 2016