Ligevægtspotentialet

Sharing is caring

Ligevægtspotentialet for en given elektrolyt er lig med Nernsts potentialet for ionen. Dette angiver den enkelte ions bidrag til cellens membranpotentiale.

Eksempler på ligevægtspotentialer:

  • Na+: 55 mV
  • K+: -75 til -90 mV
  • Cl: -65 mV

Sidst opdateret 3. november 2016