Lægeforeninger

Læger er øverst organiseret i Lægeforeningen. Herunder hører en række fagforeningsmæssige delforeninger, der forhandler overenskomster og så en lang række lægefaglige selskaber.

Lægeforeningen

Lægeforeningen er den øverste faglige interesseorganisation for læger i Danmark.

Fagforeningsmæssige delforeninger

De fagforeningsmæssige delforeninger forhandler overenskomsterne mellem det offentlige og lægerne inden for det område. Der er tre af disse fagforeningsmæssige delforeninger.

 • PLO: Praktiserende Lægers Organisation
  Forhandler overenskomst for de alment praktiserende læger
  Hjemmeside – Twitter
 • FAS: Foreningen af speciallæger
  Forhandler overenskomst for speciallæger
  Hjemmeside
 • FAYL: Foreningen af Yngre Læger / Yngre Læger
  Forhandler overenskomst for yngre læger
  Hjemmeside – Facebook – Twitter

Lægefaglige selskaber

De lægefaglige selskaber er foreninger der varetager speciallægers faglige interesser inden for netop deres speciale. For eksempel rådgiver de politikerne inden for love inden for deres område. Der findes over 125 lægefaglige selskaber i Danmark, og en læge kan godt være medlem af mere end et selskab.

De lægefaglige selskaber skal ikke misforståes med Lægeforeningens tre fagforeningsmæssige delforeninger PLO, FAS og FAYL der forhandler overenskomster for henholdsvis de alment praksiserende læger, speciallæger og yngre læger. Således er DSAM det lægefaglige selskab for de alment praktiserende læger og PLO er den fagforeningsmæssige del.

Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) er det øverste selskab for alle de lægefaglige selskaber.

 • LVS: Lægevidenskabelige Selskaber
  Paraplyorganisation for de lægefaglige selskaber.
  Hjemmeside

Et udpluk af lægefaglige selskaber er:

 • DCS: Dansk Cardiologisk Selskab
  Selskab for kardiologer
  Hjemmeside
 • DDS: Dansk Dermatologisk Selskab
  Selskab for speciallæger i dermatologi
  Hjemmeside
 • DES: Dansk Endokrinologisk Selskab
  Selskab for endokrinologer
  Hjemmeside
 • DFKO: Danske Fødsels- og Kvindelægers Organisation
  Selskab for de praktiserende speciallæger i gynækologi
  HjemmesideFacebook
 • Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi
  Forening for radiologer med interesse i muskuloskeletal radiologi.
  Hjemmeside
 • DIS: Dansk Idrætmedicinsk Selskab
  Selskab for idrætsmedicin
  Hjemmeside
 • DMAS: Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab
  Lægefagligt selskab for akupunktur.
  Hjemmeside
 • DNS: Dansk Neurologisk Selskab
  Selskab for speciallæger i neurologi
  Hjemmeside
 • DOS: Dansk Ortopædisk Selskab
  Selskab for ortopædkirurger
  Hjemmeside
 • DPS: Dansk Pædiatrisk Selskab
  Selskab for pædiatere
  Hjemmeside
 • DPS: Dansk Psykiatrisk Selskab
  Selskab for psykiatere
  Hjemmeside
 • DRS: Dansk Reumatologisk Selskab
  Selskab for reumatologi
  Hjemmeside
 • DSAM: Dansk Selskab for Almen Medicin
  Selskab for alment praksierende læger
  Hjemmeside
 • DSG: Dansk Selskab for Geriatri
  Selskab for speciallæger i geriatri
  Hjemmeside
 • DSGH: Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi
  Selskab for gastroenterologer
  Hjemmeside
 • DSI: Dansk Selskab for Infektionsmedicin
  Selskab for infektionsmedicinere
  Hjemmeside
 • DSKS: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren
  Selskab der fokuserer på kvalitet.
  Hjemmeside
 • DSOG: Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
  Selskab for alle speciallæger i gynækologi og obstretik
  HjemmesideFacebook
 • DUCG: Dansk Urologisk Cancer Gruppe
  Selskab for urologisk cancer
  Hjemmeside
 • FYAM: Forum for Yngre Almen Medicinere
  Forening for de yngre almen medicinere.
  Hjemmeside

Stud.med. selskaber

Medicinstuderende organiserer sig også under medicinstudiet i forskellige foreninger, der ofte svarer til de lægefaglige selskaber.

 • OSM: Onkologisk Selskab for Medicinstuderende
  Selskab for kommende onkologer.
  Facebook
 • PINGO: Pædiatrisk Interessegruppe Odense
  Forening for kommende pædiatere i Odense
  Facebook
 • PSYK-O: Psykiatrigruppen for medicinstuderende i Odense
  Forening for kommende psykiatere i Odense
  Facebook
 • SAKS: Studerendes Almene Kirurgiske Selskab
  Selskab for kommende kirurger.
  Facebook
 • SAMS: Studerendes Almen Medicinske Selskab
  Selskab for kommende almen medicinere
  HjemmesideFacebook

Kontakt os gerne hvis du mener der mangler en henvisning til et selskab eller forening.