Kryopræcipitat

Sharing is caring

Udfældning som følge af kulde


Sidst opdateret 14. juni 2017