Kontanthjælp

Sharing is caring

Kontanthjælp er den midlertidlige ydelse der udbetales til arbejdsløse når de ikke har et andet grundlag. Før i tiden blev det kaldt for bistandshjælp. Der er gensidig forsørgerpligt, hvilket betyder at et ægtepar skal forsørge hinanden. Der findes også et kontanthjælpsloft samt en 225 timers regel, der sætter henholdsvis et loft over kontanthjælpen og et krav om antallet af arbejdstimer.

Fradrag i kontanthjælpen

Ved indtægter fra arbejde eller indtægter som led i tilbud, kan kommunen, når de beregner kontanthjælpen eller starthjælpen, se bort fra et vist beløb pr. time. Følgende indtægter medfører ikke fradrag i kontanthjælpen:

 • Beløb, der udbetales som følge af personskade, eller som bør bevares af hensyn til erhvervs- eller uddannelsesmuligheder
 • Invaliditetsydelse og invaliditetsbeløb efter Lov om Social Pension
 • Indtægter fra børn under 18 år
 • Erstatning for skade af ikke-økonomisk art, f.eks. varigt mén, svie og smerte samt indtægter, der stammer herfra
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til erhvervs- eller uddannelsesmuligheder

Tilbagebetaling af kontanthjælp

Kommunen kan kræve kontanthjælp tilbagebetalt, hvis du:

 • Får kontanthjælp på grund af økonomisk uansvarlighed.
 • Ubegrundet har opsagt dit arbejde.
 • Har nægtet at tage imod anvist arbejde eller beskæftigelsesfremmende foranstaltning.
 • På tidspunktet for udbetaling af kontanthjælp er klar over, at du i løbet af kort tid vil blive i stand til at tilbagebetale pengene.
 • Har modtaget kontanthjælp i forbindelse med, at du har været indblandet i en kollektiv arbejdsstrid.

Gensidig forsøgerpligt

Ægtefælles/(samlevers) indtægter trækkes som udgangspunkt fra i hjælpen krone for krone.


Sidst opdateret 20. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.