Konduktans

Sharing is caring

Konduktansen for en ion er en ions evne til at lede en strøm og er givet ved den reciprokke værdi af resistansen. Det er et mål for hvor mange ioner der kommer igennem ionkanalen på et givent tidspunkt.


Sidst opdateret 13. november 2016