Koblingsanalyse

Sharing is caring

Ved en koblingsanalyse bestemmes lokaliseringen af et gen eller et fænotypisk træk, f. eks. en sygdom, ved at undersøge og finde tæt koblede DNA markører. Rekombinationsfrekvensen fortæller, hvilke markører der sidder tættest på genet/fænotypen.


Sidst opdateret 10. november 2016