Kloning

Sharing is caring

Ukønnet formering hvor det nydannede individ har samme arvemasse, som det individ man brugte som udgangspunkt for kloningen. Kloning kan enten foregå ved embryo-deling eller ved kernetransplantation. Ved embryo-deling deles det tidlige stadie af et foster, hvilket minder om når et fosteranlæg spontant deler sig i livmoderen og bliver til fx enæggede tvillinger. Ved kernetransplantation tages kernen fra en somatisk celle (en celle som ikke er en kønscelle) fra det individ, der skal klones og overføres til en ægcelle, der har fået fjernet sin egen cellekerne. Man kan klone med den hensigt at frembringe et helt individ (en klon) eller for at skabe embryonale stamceller, der kan bruges til at udvikle reservevæv eller reparationsvæv til sygdomsbehandling. Den første form for kloning kaldes reproduktiv og den anden terapeutisk.


Sidst opdateret 19. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.