Kløe

Sharing is caring

Kløe er et fremtrædende symptom ved en lang række hudsygdomme og kan være en manifestation af systemisk sygdom. Kløe har ingen kendt biologisk funktion udover mulig forsvar mod parasitær infestation. Der findes forskellige typer:

  • Psykogen kløe (f.eks. parasitofobi)
  • Neurogen kløe: Central kløe uden nerveskade (f.eks. kolestase, opioder)
  • Neuropatisk kløe: Kløe pga. nerveskade i afferente nervebane (f.eks. herpes zoster, DS, m.fl)
  • Pruritoceptiv kløe: Kløe opstået i huden pga. inflammation, tørhed (hudsygdomme)

Sidst opdateret 12. juni 2017