KBC

Sharing is caring

KBC er en forkortelse for Kolposkopi, Biopsi og Cervixskrab – de krav der stilles til diagnosticering af CIN.


Sidst opdateret 17. december 2016