Kæbeled

Sharing is caring

Kæbeleddet (Art. temporomandibularis) er et ægte, delt, simpelt, kombineret, hængsels/glideled. Den er opdelt i en nedre og øvre leddel.

De ossøse ledflader er caput mandibulae (condulus mandibulae) samt tuberculum articulare og fossa mandibularis på os temporale.

Leddet kan bevæge sig i det nedre leddel i det sagitale plan om en transversal akse gennem caput mandibulae, hvilket fører til åbne- og lukkebevægelse. Herudover kan der ske bevægelse i det øvre leddel i det transverselle plan om en vertikal akse gennem caput hvilket giver rotation. Endelig kan der ske glidebevægelse fremad og bagud i den øverste leddel.

Ledkapslen er tyk og slap. Den er lidt strammere i den nedre del. Der er kollaterale ligamenter der især forstærker kapslen lateralt. Medialt ligger to ekstrakapsulære ligamenter der kaldes lig. stylomandibulare og lig. sphenomandibulare. Discus articularis deler ledhulen i en øvre og nedre del.


Sidst opdateret 19. juni 2017