Javlor

Sharing is caring

Javlor er et cytostatikum der indeholder det aktive stof Vinflunin.

Virkningsmekanisme

Cytostaticum. Vinkaalkaloid. Hæmmer polymeriseringen af mikrotubuli og medfører derved mitose-stop og apoptose.

Bivirkninger

Mest almindelige bivirkninger er anæmi, trombocytopeni, kvalme, stomatit, opkastning, obstipation og træthed. Alvorlige men mere sjældne bivirkninger er allergiske reaktioner, arrytmi, myocardieiskæmi og påvirkning af nyrefunktion.

Farmakokinetik

Bindes til plasmaproteiner. Metaboliseres via CYP3A4 og har én aktiv metabolit (DVFL). Halveringstid 40 timer, for DVFL-metabolitten 120 timer.


Sidst opdateret 20. juni 2017