Inspiratorisk kapacitet

Sharing is caring

Inspiratorisk kapacitet (IC) er summen af IRV og VT. Denne er normalt 2,3-3,0 l.


Sidst opdateret 8. november 2016