Insektallergi

Sharing is caring

Insektallergi er en overfølsomhedsreaktion over for insektgift. Overfølsomhedsreaktionen optræder efter insektstik hos patienter, som tidligere er blevet sensibiliseret, og den kan udvikle sig fra lokal hævelse til et fatalt fulminant anafylaktisk shock. Det drejer sig primært om gift fra honningbi og hveps, sjældnere stor gedehams og humlebi. Systemiske reaktioner efter insektstik ses med en prævalens på ca. 1%. Fatal udgang forekommer i Danmark med en incidens på 0,5-1,0 pr. million indbyggere, svarende til 1-2 dødsfald om året. Intramuskulær adrenalininjektion er den primære behandling af patienter med anafylaktiske symptomer.


Sidst opdateret 20. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.