Induceret pluripotent stamcelle

Sharing is caring

Inducerede pluripotente stamceller dannes ved viral eller non-viral reprogrammering af somatiske celler (ofte fibroblaster fra huden). Typisk introduceres 4 transkriptionsfaktorer (oct4, sox2, klf4, c‐myc).

Inducerede pluripotente stamceller (iPS celler) dannes ved viral eller non-viral reprogrammering af differentierede somatiske celler (f.eks. fibroblaster fra huden). Typisk introduceres 4 transkriptionsfaktorer (klf4, c-myc, sox2, oct4, men disse behøver man ikke nævne), og herved bliver cellerne pluripotente og kan altså som embryonale stamceller danne alle kroppens ca. 230 forskellige celletyper (metoden blev introduceret af Yamanaka i 2006/2007, og den gav ham Nobelprisen i 2012).


Sidst opdateret 19. juni 2017