Immunhistokemiske farvninger

Sharing is caring

Immunhistokemiske farvninger er en farvemetode hvor der benyttes primære antistoffer der reagerer mod bestemte epitoper på proteiner. Efter inkubering med det primære antistof benyttes sekundære antistoffer som er rettet mod de primære. De sekundære antistoffer kan være enzymmærkede og fremstår ofte som en brun farvereaktion.


Sidst opdateret 25. maj 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.