Imatinib

Sharing is caring

Imatinib er det aktive stof i lægemidlet Glivec der er et cytostatika som effektivt behandler gastrointestinale stromale tumorer. Det er en specifik hæmmer af BCRABL (en tyrosin kinase). Det har en stor terapeutisk effekt og er nu standardbehandling.

Nogle patienter responderer ikke på Glivec-behandling eller tåler ikke Glivec på grund af:

  • Bivirkninger
  • Primær Resistens
  • Resistensudvikling, bl. a. grundet mutationer (T315I)

Virkningsmekanisme

Selektiv og potent hæmmer af den på kromosom 22 (Philadelphiakromosomet) BCR-ABL-inducerede tyrosinkinaseaktivitet. Hæmning af aktiveret tyrosinkinase ved GIST-tumorer.

Imatinib (Glivec) er en specifik tyrosinkinasehæmmer, der har ændret prognosen for CML markant. Den gives som tabletbehandling og er standardbehandling i dag.

Patienter med CML har altid Philadelphia kromosom. Dette er en translokation af ABL-genet fra kromosom 9 til kromosom 22 (t(9;22)), hvor det fusioneres med BCR-genet, så der kommer et ABL-BCR-gen på kromosom 22. Translokationen medfører at ABL-genet ikke virker og det er det der fører en konstitutionelt aktiveret tyrosinkinase som medfører CML.

Den aktiverede tyrosinkinase fører til aktivering af substratprotein, f.eks. PI3 kinase, ved phosphorylering. Dette aktiverede substratprotein medfører en reaktionskaskade, der fører til celleoverlevelse og proliferation.

Imatinib binder til det site, hvor ATP skal binde på Bcr-Abl, så der ikke kan ske substrat phosphorylering og dermed ikke dannes et substratprotein. Dermed kan der ikke gennemføres den signalering som medfører celleoverlevelse og proliferation.

Farmakokinetik

Indtages oralt med morgenmåltid og absorberes helt via mavetarmkanalen. (Biotilgængeligheden 100 %). 95 % bindes til plasmaproteiner. Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 4 timer. Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til en aktiv metabolit. Plasmahalveringstiden er 13-18 timer for imatinib og ca. 40 timer for den aktive metabolit. Ca. 5 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Bivirkninger

Såvel hæmatologiske (neutropeni, trombocytopeni og anæmi) som non-hæmatologiske. Hyppigeste: træthed, diarè, eksanthem, næsten altid periorbitalt ødem. Andre-anoreksi, kvalme, opkastning, myalgier, muskelkrampe, sjældent væskeretention (reversibelt). Sjældent leverpåvirkning, paræstesier og søvnløshed.Ved grad 3-4 toksisitet, pauseres med Glivec til ophør af bivirkning, herefter må dosis sædvanligvis reduceres.


Sidst opdateret 15. november 2016


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.