Hyperlipidæmi

Hyperlipidæmi er en forhøjet koncentration af cholesterol og/eller triglycerid i plasma. Det kaldes også for hyperlipoproteinæmi, da disse fedtstoffer i blodet er bundet til lipoproteiner.

Hyperlipidæmi er et problem pga. den forøgede risiko for andre sygdomme, såsom atheroschlerose eller pancreatitits.

Ætiologi

Hyperlipidæmi skyldes oftests kosten eller genetiske sygdomme. Det kan dog også forekomme sekundært til en anden sygdom eller pga. medicinsk behandling.

Diagnose

Man skelner mellem:

  • Isoleret hyperkolesterolæmi
  • Kombineret hyperlipidæmi
  • Svær hypertriglyceridæmi

I Danmark er middelværdien for cholesterol 6 mmol/l, mens den hos befolkninger uden indtag af animalsk fedt er 2-3 mmol/l. Grænsen for hvornår man kalder tilstanden for hyperlipidæmi er individuel og afhænger også af om man også har symptomer på iskæmisk hjertesygdom eller andre risikofaktorer for iskæmisk hjertesygdom.

Man skelner også mellem primær hyperlipidæmi hvor årsagen er arv og kost, mens sekundær hyperlipidæmi skyldes en anden sygdom, som f.eks. diabetes, myksødem, kolestase, nefrotisk sygdom, kronisk nyreinsufficiens, alkoholmisbrug, graviditet og sepsis. Man kalder også tilstanden for sekundær hyperlipidæmi hvis det skyldes behandling med lægemidler som thiazid, betablokkere, kortikosteroider (systemiske), oral østrogen, ciclosporin, proteasehæmmer og isotretinoin.

LDL-koncentrationen beregnes ved Friedwalds formel.

Behandling

Behandling kan være at sænke lipidniveauet med lægemidler fra følgende grupper:

  • statiner
  • fibrater
  • cholesterolabsorptionshæmmere
  • anionbyttere
  • nikotinsyre

Sidst opdateret 11. juli 2016