Herpesvirus

Sharing is caring

Herpesvirus er en virustype der er retrovirus der består af en kapsid, dsDNA, tegument, kappe (envelope) og glykoprotein. Der findes over 80 forskellige typer, hvoraf de 8 giver sygdomme hos mennesker.

250px-herpes

Herpes virus gruppen

Herpes virus gruppen består af følgende vira der også navngives Human herpes virus 1-8 HHV 1-8. HHV 1-3 tilhører subfamilien α-herpesvirinae, HHV 5-7 tilhører β-herpesvirinae mens de sidste to HHV-4 og HHV-8 tilhører γ-herpesvirinae.

  • Herpes simplex virus HSV-1 / HHV-1 (α-herpesvirinae) – Inkubationstid 2-12 dage
  • Herpes simplex virus HSV-2 / HHV-2 (α-herpesvirinae) – Inkubationstid 2-12 dage
  • Varicella zoster virus VZV / HHV-3 (α-herpesvirinae) – Inkubationstid 13-17 dage
  • Ebstein-Barr virus EBV / HHV-4 (γ-herpesvirinae) – Inkubationstid 4-6 uger
  • Cytomegalovirus CMV / HHV-5 (β-herpesvirinae) – Inkubationstid 3-8 uger
  • Human herpes virus HHV-6 (β-herpesvirinae)
  • Human herpes virus HHV-7 (β-herpesvirinae)
  • Kaposi sarcoma associeret herpes virus / HHV-8 (γ-herpesvirinae)

α-herpesvirinae angriber typisk Mucoepithelceller og sensoriske neuroner, β-herpesvirinae angriber Monocytter og T-celler mens γ-herpesvirinae angriber epithelceller og B-lymfocytter.

Smitteveje

Smitteveje sker typisk ved kontaktsmitte med dråber, spyt og sekreter.

Der findes intet dyrereservoir og der er ingen sæsonvariation.

Infektionsforløb

Mange herpes virus følger et latent infektionsforløb, hvor man kan blive syg flere gange.

latentforloeb

Sygdomme

Herpes labialis (forkølelsessår)

Herpes labialis kaldes også forkølelsessår og skyldes ofte HSV-1 (men i nogle tilfælde også HSV-2).

herpeslabialis

Herpes simplex finger infektion

Herpes simplex finger infektion skyldes ofte HSV-1 (i 60% af tilfældende).

herpessimplexfingerinfektion

Herpes genitalis

Herpes genitalis er sår på kønsorganer og skyldes mest HSV-2 (men i nogle tilfælde også HSV-1).

herpesgenitalis

Mononukleose (kyssesyge)

Mononukleose kaldes også kyssesyge og skyldes epstein-bar virus. Ved børn ses stort set ingen symptomer, mens unge og voksne kan få feber, halssmerter, universel lymfeknudesvulst, træthed, hovedpine, splenomegali og hepatomegali. Man ser ofte påvirkede levertal. Over 95% voksne har haft infektionen. Varigheden er sjældent mere end 4 måneder.


Sidst opdateret 23. december 2016


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.