Grenblok

Sharing is caring

Betegnelsen for et bredt QRS-kompleks (over 0,12 sekunder) i et EKG hvilket er et tegn på en ledningsforstyrrelse efter AV-knuden, nærmere betegnet det his’ske bundt. QRS-komplekserne er ofte mere brede ved venstre grenblok end ved højre grenblok.

Man skelner mellem:

  • Højre grenblok
  • Venstre grenblok

Det skyldes ofte medicin, alder, AMI, strukturel hjertesygdom eller lungeemboli.


Sidst opdateret 5. november 2016