Gradualisme

Sharing is caring

Gradvis inddeling. Kan for eksempel bruges om den opfattelse, at et foster gradvist opnår større etisk eller moralsk status gennem graviditeten.


Sidst opdateret 2. juni 2017