GnRH

Sharing is caring

GnRH er en forkortelse for Gonadotropin-Releasing Hormon. Det er et hypothalamushormon der regulerer udskillelsen af LH og FSH fra hypofyseforlappen. Kaldes også for LHRH.


Sidst opdateret 11. juli 2016