Gl. thyroidea

Gl. thyroidea eller skjoldbruskkirtlen er en kirtel der sidder foran på halsen og som producerer thyroideahormonerne T3 og T4 og hormonet calcitonin.

Embryologi

I føtallivet starter gl. thyroidea med at blive lavet oppe ved tungeroden og så vandrer den så ned på sin plads. Der kan gå flere ting galt ved denne dannelse. Enten kan det være det slet ikke bliver dannet eller der er måske en lille tungerodsrest. Det kan også være at kirtlen kan sætte sig et andet sted i vejen fra tungeroden og ned til dens plads. Dette kan være årsager til lavt stofskifte.

Bemærk at fosteret er helt afhængig af maters T3 og T4 indtil 3. trimester. Det betyder at hvis mater har en ubehandlet lavt stofskifte, kan man have den situation at hjerneudviklingen bliver alvorligt skadet i den første del af udviklingen. Det er dog meget sjældent i Danmark.

Hvis mater har iodmangel og lavt stofskifte pga. dette, vil barnet heller ikke kunne syntetisere T3 og T4 i 3. trimester pga. iodmangel. Dette ses heller ikke i Danmark.

Alt passerer placentabarrieren mht. thyroideahormoner pånær TSH. Antistoffer passerer også placenta.

Hypothalamus-hypofyse-thyroidea aksen

TRH frigives fra hypothalamus, hvilket stimulerer hypofysens forhorn til at syntetisere og sescerne TSH. Dette frigives til blodbanen og går ned til gl. thyroidea. Her stimuleres til frigivelse af thyroideahormoner, der frigives til blodbanen.

Thyroideahormoner hæmmer også ved negativ feedback produktionen af TSH og TRH i henholdsvis hypofysen og hypothalamus.

Thyroidea-aksen
Thyroidea-aksen

Udfra hormonniveauet kan man diagnosticere forskellige lidelser:

Normal Hypertyreose Primær Hypotyreose Sekundær hypotyreose
TSH Normal Lav Høj Lav
T4 Normal Høj Lav Lav

Screening

Neonatalscreeningen som udføres på hælblodprøven screener kun for defekter der giver høj TSH. Dette skyldes at defekter som giver lave thyroideahormoner fører til høj TSH, fordi thyroideahormonerne udøver negativ feedback til TSH-produktionen i hypofysen. Manglende negativ feedback fører derfor til forøget produktion.

Derfor vil defekter på selve TSH-dannelsen i hypofysen ikke blive fanget i neonatalscreeningen.

Bemærk at TSH-værdien stiger voldsomt lige efter navlesnoren er blevet klippet, og falder herefter langsomt og er først normaliseret ved 5. dagen. Det betyder at hvis man måler S-TSH f.eks. 1 time efter fødslen, vil det se ud som om barnet har for lavt stofskifte, men det er helt almindelig udsving i TSH. Derfor må man først måle TSH fra 3. dagen eller evt. fra navlesnoren, hvor det ikke er nået at stige endnu.

Man screener for for lavt stofskifte, fordi det er billigt og fordi det gør en kæmpe forskel at starte behandlingen tidligt. Ubehandlet giver det nemlig kretinisme. Dette giver lav højde, korte ekstremiteter, mental retardering, hypotoni, myxødem, obstipation, lav vækst, kuldskærhed, øget søvn og retarderet knoglealder. Det er irreversibelt.


Sidst opdateret 14. november 2016