Giardia lamblia

Sharing is caring

Giardia lamblia eller Giardia intestinalis er en parasit der lever i duodenum og øvre ileum hvor den ofte giver anledning til intermitterende diarre og abdominalt ubehag. Der ses lavere optag af vitamin A og vitamin B12.

Den har lav prævalens i Danmark – men indføres af rejsende (ikke kun fra U-lande).

Den formerer sig ved tvedeling (dvs. ukønnet formering). Den erhverves ved at indtage cyster i vand eller fødevarer eller ved direkte kontakt med inficerede personer og genstande. Den kan også forekomme hos aber, svin og mus.

Behandling er metronidazol.


Sidst opdateret 20. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.