Gerstmanns syndrom

Sharing is caring

Gerstmann syndrom er i sin komplette form en tilstand hvor patienten har problemer med at skrive, regne, kende forskel på fingrene på hænderne og har problemer med at skelne højre fra venstre. Tilstande kan ses i mere eller mindre udtalt grad, og i inkomplette former hvor ikke alle symptomer optræder. Gerstmanns syndrom ses efter skader i overgangen mellem den dominante parietal og temporal region.

Årsager:

  • Beskadigelse af gyrus angularis i den dominante hemisfære

Symptomer:

  • Højre-venstre forvirring
  • Acalculi (manglende evne til at udføre simple matematiske beregninger)
  • Agrafi (manglende evne til at nedskrive tanker)
  • Fingeragnosi (manglende evne til at navngive fingrene)

Sidst opdateret 19. juni 2017