Fordelingsvolumen

Sharing is caring

Den konstant der multipliceret med plasmakoncentrationen giver organismens samlede indhold af lægemidlet.


Sidst opdateret 6. november 2016