Førsterangssymptomer

Sharing is caring

Førsterangssymptomer er en række symptomer der er karakteristisk for skizofreni. Det omfatter for eksempel tankepåvirkning, hørehallucinationer, kropslige oplevelser, vrangforestillinger og påførte handlinger.


Sidst opdateret 5. oktober 2017