Farligt affald

Sharing is caring

Farligt affald er typisk kendetegnet ved en eller flere af egenskaberne:

  • Brandfarligt
  • Sundhedsskadeligt
  • Miljøfarligt
  • Giftigt
  • Ætsende

Sidst opdateret 24. maj 2017