Etoposid

Sharing is caring

Etoposid er et cytostatikum

Virkningsmekanisme

Hæmning af topoisomerase II og dermed DNA-strengbrud.

Bivirkninger

Almindelige: kvalme, opkastninger, anoreksi, feber, let neuropati, alopeci, ortostatisk hypotension ved hurtig infusion, stomatit og diaré. Sjældne: anafylaksi, brokospasmer. Dosisrelateret bivirkning: myelosuppression, især leuko- og trombocytopeni.

Farmakokinetik

Kan absorberes peroralt. Biotilgængelighed på ca. 50 % med stor individuel variation. Metaboliseres og udskilles dels via galden (10-20 %) og dels renalt (40-50 %). 70 % af udskillelsen sker uomdannet. Terminal halveringstid er 3-11 timer. T ½: 3-7 timer.


Sidst opdateret 20. juni 2017