Epirubicin

Sharing is caring

Det røde stof, der sammen med cyklofosfamid gives som de tre første behandlinger af kemoterapi til kvinder med brystkræft.

Bivirkninger

Knoglemarvstoksicitet og kardiotoksicitet angives at være mindre end for Doxorubicin/Adriamycin. Mønsteret er i øvrigt det samme. Max. tilrådet kumuleret dosis er 900 mg/m2.

Farmakokinetik

Dårlig absorption efter peroral indgift. Elimination efter intravenøs indgift er tre-fasisk med en hurtig distributionsfase på 3-5 minutter. Den terminale halveringstid er 17-23 timer. Den primære metabolit er det aktive 13-OH derivat, men til forskel fra ved doxorubicin/adriamycin dannes der flere glucoronider. Stoffet udskilles primært via galden, dette med 30 % efter 4-5 dage, mens 15 % på samme tidspunkt kan genfindes i urinen. Proteinbinding ca.75 %.


Sidst opdateret 19. juni 2017