Epikrise

Sharing is caring

En epikrise er et kort sammendrag af en patients sygehistorie, indlæggelsesforløb og plan for efterbehandling. Anvendes til at sende til egen læge efter endt behandling, så lægen ikke behøver læse hele journalen igennem. En del af en journal.


Sidst opdateret 14. juli 2016