Ekstramedullær hæmapoiese

Sharing is caring

Ekstramedullær hæmapoiese er når der foregår produktion af blodceller uden for knoglemarven. Milten har i føtalperioden fungeret som hæmopoetisk organ, og kan ved patologiske tilstande – hvor den røde knoglemarv fortrænges – i voksenlivet genoptage denne funktion. En forstørret milt (splenomegali) er derfor et ledsagesymptom til mange blodsygdomme.


Sidst opdateret 17. juni 2017