Effektor T-celler

Sharing is caring

Effektorceller er celler der er blevet aktiveret ved binding til sit specifikke antigen og B7. Effektor T-celler har flere forskellige funktioner. De kan dræbe inficerede celler via CD8-positive cytotoksiske T-lymfocytter, og de kan aktivere makrofager via CD4-positive TH1 eller TH2 -celler. Endelig kan såvel TH1 T-celler som TH2 T-celler stimulere og aktivere B-celler til klasseskift, somatiske hypermutationer og endelig til memory-celler eller antistofproducerende plasmaceller. Endelig er en funktion af TH1 celler at virke som hjælpeceller for aktiveringen af TC-celler.

Dannelse

Interaktionen mellem armerede effektor T-celler og deres target-celler initieres af en kortvarig ikke-specifik adhesion mellem cellerne. T-cellens effektor funktion udløses først når peptid-MHC komplekser genkendes af receptoren på T-cellen. Denne genkendelse får T-cellen til at bindes stærkere til den antigen-bærende target-celle, og til at afgive sine effektor-molekyler direkte til target-cellen. Virkningerne af den armerede T-celles genkendelse bestemmes af de effektor-molekyler T-cellen producerer når den har bundet sig. CD8 cytotoksiske T-celler har oplagrede preformerede cytotoxiner i specialiserede lytiske granula, hvis frigørelse fokuseres til kontakt-stedet med target-cellen. Cytokiner og een eller flere medlemmer af TNF-familien af membran-associerede effektor proteiner syntetiseres de-novo af alle tre typer af effektor T-celler. TH1 og TH2-celler udtrykker begge B-celle-aktiverende effektor molekyler, ligesom de samme effektor-
molekyler aktiverer makrofager. Effektormolekylerne (cytokiner) beskrives senere under cytokiner. CD8 T-celler udtrykker membran-associeret Fas-ligand, som inducerer programmeret celle-død (apoptose) ved interaktion med Fas på targetcellen. Desuden frigøres IFNγ. Membran-associerede effektor-molekyler kan kun påvirke en direkte interagerende celle, mens opløselige cytokiner desuden kan virke på cytokin-receptorer på andre, tætliggende celler, som fx hæmatopoietiske celler. Virkningen af cytokiner og membranassocierede effektor-molekyler på deres respektive receptorer og virkningen af cytotoksiner, afgivet fra CD8 celler kan forklare de fleste af T-cellernes effektorfunktioner.


Sidst opdateret 16. november 2016


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.