Duke kriterier

Duke kriterier anvendes til diagnosticering af endokardit. De indeholder en række hovedkriterier og bikriterier, og for at stille diagnosen endokardit skal to hovedkriterier være opfyldt. Alternativt skal 1 hovedkriterie og 3 bikriterier eller 5 bikriterier være opfyldt.

Hovedkriterierne er:

  • Mindst to uafhængige bloddyrkninger, hvor der er fundet endokardittypiske bakterier (typisk streptococcus bovis, s. viridans, enterokokker, staphylococcus aureus, HACEK mikroorganismer).
  • Diagnostisk ekko hvor der er fundet mobile elementer uden nogen anden årsag.

Bikriterier er:

  • Prædisponerende hjertesygdom eller i.v. misbrug
  • Vaskulære manifestationer, f.ex. embolier, mycotiske aneurysmer mv
  • Immunologiske reaktioner, glomeluronefitis, vasculitis mv
  • Feber over 38 grader.
  • Positive bloddyrkninger ikke dækket af hovedkriterier eller serologiske tegn på infektion forenlig med endokarditis.
  • Suspekt, men ikke diagnostisk ekkokardiografi

Sidst opdateret 3. august 2018