Duke kriterier

Sharing is caring

Duke kriterier anvendes til diagnosticering af endokardit. De indeholder en række hovedkriterier og bikriterier, og for at stille diagnosen endokardit skal to hovedkriterier være opfyldt. Alternativt skal 1 hovedkriterie og 3 bikriterier eller 5 bikriterier være opfyldt.

Hovedkriterierne er:

  • Mindst to uafhængige bloddyrkninger, hvor der er fundet endokardittypiske bakterier (typisk streptococcus bovis, s. viridans, enterokokker, staphylococcus aureus, HACEK mikroorganismer).
  • Diagnostisk ekko hvor der er fundet mobile elementer uden nogen anden årsag.

Bikriterier er:

  • Prædisponerende hjertesygdom eller i.v. misbrug
  • Vaskulære manifestationer, f.ex. embolier, mycotiske aneurysmer mv
  • Immunologiske reaktioner, glomeluronefitis, vasculitis mv
  • Feber over 38 grader.
  • Positive bloddyrkninger ikke dækket af hovedkriterier eller serologiske tegn på infektion forenlig med endokarditis.
  • Suspekt, men ikke diagnostisk ekkokardiografi

Sidst opdateret 3. august 2018