Dosis-respons-forhold

Sharing is caring

Grafisk eller aritmetisk fremstilling af sammenhængen mellem dosis eller serumkoncentrationen af et lægemiddel og dets effekt. Afbildes ofte som en sammenhæng mellem effekten og logaritmen til dosis eller plasmakoncentrationen (eller koncentrationen i en fysiologisk opløsning ved in vitro-forsøg).


Sidst opdateret 12. november 2016


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.