Denosumab

Sharing is caring

Denosunab er et lægemiddel mod osteoporose og er det mest voksende osteoporosemiddel lige nu (det mest anvendte er alendronat). Det er et relativt nyt lægemiddel fra 2010. Det er et syntetisk antistof (anti-RANKL). Det virker ved at hæmme differentieringen samt aktiveringen af osteoklaster. Det er altså et antiresorptivt lægemiddel.

Lægemidlet tages som en subkutan injektion en gang hvert halve år.

Bivirkninger er at det er let immunsupprimerende og kan give knoglenekrose og atypisk fraktur, men det er sjældent.


Sidst opdateret 20. juni 2017