Den genetiske kode

Sharing is caring

Et kodon består af 3 DNA baser. Hvert kodon koder for en aminosyre eller et start/stop signal. Alle gener starter med AUG som koder for methionin der angiver hvor translationen starter.

Den genetiske kode er redundant, hvilket vil sige at forskellige kodons koder for samme aminosyre. Det forklarer hvorfor der kun findes 20 aminosyrer, men 64 forskellige kodons.


Sidst opdateret 14. juni 2017