Daltons lov

Sharing is caring

Daltons lov siger at hvis man har en blanding af gasser, så er totaltrykket PT lig med summen af de enkelte gassers partialtryk.

PT = PA + PB


Sidst opdateret 9. november 2016