Cystitits

Sharing is caring

Cystitis kaldes også blærebetændelse og er en infektion i blærens mucosa med gramnegative eller grampositive bakterier.

ÆTIOLOGI

Cystitis skyldes infektion af blæren med patologiske bakterier. Dette sker typisk ved spredning af tarmbakterier fra perineum via urethra. Det er hyppigst ved kvinder på grund af den korte urethra.

RISIKOFAKTORER

 • Blebørn
 • Strukturelle anomalier i urinvejene (CAKUT)
 • CNS sygdomme
 • Dårlige/manglende vandladninger
 • Forkert aftørring (bagfra-fortil)
 • Stramt siddende tøj
 • Sexual debut (teenagere)

SYMPTOMER & SYGEHISTORIE

 • Dysuria
 • Pollakisuria
 • Smerter over symfysen
 • Hæmaturi

BØRN

Symptomer på Cystitis hos børn er sjældent de samme som hos voksne. Symptomerne hos børn er aldersafhængige, idet der gælder at jo yngre børnene er, desto mere uspecifikke symptomer har de.

Hos børn under 2 år ses feber, irritabilitet, dårlig fødeindtagelse, dårlig trivsel, prolongeret ikterus, øget søvnbehov, mavesmerter, opkastninger, dysuri og ildelugtende urin.

Hos børn mellem 2 og 6 år ses feber, påvirket almentilstand, dårlig appetit, opkastninger, pludselig enuresis. Disse pt. klager ikke altid over mavesmerter.

Hos børn over 6 år ses feber, kulderystelser, flankesmerter, dysuri, pollakisuri, urge, enuresis, smerter over symfysen, kvalme, opkastninger.

I alle aldre ses blødning fra urinvejene, som hos 15-20% er makroskopisk.

DIAGNOSE

Diagnosen stilles ved klinik og/eller urinmikroskopi og urindyrkning. Ved recidiverende urinvejsinfektioner skal overvejes urologisk problemstilling.

Der skelnes mellem kompliceret cystit og ukompliceret cystit. Ukompliceret cystit er ikke-gravide kvinde i fertil alder. Kompliceret cystit er alle andre, dvs. børn, mænd, gravide og ældre. Herudover også alle med sten, afløbshindring, recidiverende UVI, pyelonefritis. Ved ukompliceret cystit undlades ofte urindyrkning og resistensbestemmelse, hvilket altid gøres ved kompliceret cystit.

Urinstix

Tilstedeværelse af positiv urinstix for Leukocytesterase eller Nitrit bestyrker mistanken om en Cystitis. Bemærk dog det kan være et falsk posivit resultat, idet små drenge med en fysiologisk phimosis har Proteus gemt oppe under forhuden. Og eftersom rengøring er umulig, er urinen ofte kontamineret med Proteus. Proteus danner nitratesterase og derfor bliver stixen for nitrit positiv. En positiv urinstix hos et drengebarn som ikke kan retrahere forhuden er kun 2% diagnostisk, mens en positiv urinstix hos en pige er 98% diagnostisk.

En negativ urinstix hos et febrilt spædbarn kan ikke bruges til at udelukke Cystitis. Faktisk vil 30% af disse børn vil have en positiv urindyrkning. Ved klinisk mistanke om Cystitis hos et febrilt barn skal der derfor laves Urin D+R uanset hvad resultatet af urinstixen er. Dette kræver opsamling af en ukontamineret urin til undersøgelse, hvilket kan ske ved midtstråleurin, urin opsamlet ved katerisation eller blærepunktur – poseurin kan kun bruges til at udelukke urinvejsinfektion.

Reaktion overfor Blod og Protein er dårlige indikator for Cystitis.

Behandling

Ukompliceret cystit får kortvarig behandling på ca. 3 dage, med Sulfametizol eller Pivmecillinam.

Kompliceret cystit får længere behandlingstid på 7 dage med Pivmecillinam, Pivampicillin, Nitrofurantoin eller Trimetoprim.

PROFYLAXE

De almindelige råd mod Cystitis, er at drikke rigeligt og tømme blæren helt.

Anvend kun kateter der hvor det er nødvendigt, da kateter er en hyppig årsag til Cystitis. Anvend også god hygiejne i forbindelse med skift af kateter. Kontaminering ved kateter er umuligt at undgå og kolonisation resulterer ofte i en infektion. Infektionen kan ikke fjernes med antibiotika pga. fremmedlegeme og mikrofilm. Derfor er eneste løsning af fjerne kateter og behandle.

Tranebærsaft kan virke som profylaxe, via en receptorblokade. Tranebærsaft er en evidensbaseret forebyggelse af urinvejsinfektion1. Relativ risikoreduktion (RR) er 0,62 (0,49-0,80).

Cystitis kan forebygges ved surgørelse af urinen, men mange bakterier producerer enzymet urease, som f.eks. proteus eller pseudomonas aeruginosa. Urease spalter urinstof til ammoniak der er basisk. Dette ophæver altså surgøringen af urinen og skaber en niche for vækst.

DATA

 • ICD-10: 10N39
 • Synonymer: Blærebetændelse, Urinvejsinfektion, UVI.

REFERENCER

 1. Wang et al Arch Intern Med. 2012;172(13):988-996

Sidst opdateret 12. januar 2017