Cyclofosfamid

Sharing is caring

Cyclofosfamid er et cytostatikum.

Virkningsmekanisme

Binder sig til DNA og danner alkydradikaler, som er andre aktive forbindelser, der kan reagere med biologisk vigtige cellebestanddele. Specielt kan der ske en cross-linking af guaninbaserne i DNA-dobbeltstrengen førende til dobbelt strengbrud og dermed celledød. Stoffet er cyklususpecifikt.

Bivirkninger

Knoglemarvsdepression (leukocytopeni), hæmorragisk cystit, lettere hårtab (dosisafhængigt), stomatit, sterilitet, kvalme, opkastning. Væskeretention (hyponatriæmi). Karcinogent.

Farmakokinetik

God optagelse ved peroral indgift. Inaktiv før aktivering i leverens mikrosomale enzymsystem. Biologisk halveringstid i blodet er ca. 6 timer. Ca. 20 % udskilles uomdannet med urinen. Biotilgængeligheden er ca. 75 %.


Sidst opdateret 25. november 2016