CR1

Sharing is caring

CR1 binder fragmenterne C3b, iC3b og C4b, findes på mange celletyper, inklusive monocytter/makrofager, B-lymfocytter og erytrocytter. CR1 udviser størrelsespolymorfi, og der er fundet fire forskellige allotyper. CR1 er cofaktor for faktor I medieret spaltning af C3b og iC3b, og erytrocyt-CR1 deltager desuden i transport af antigen-antistofkomplekser til lever og milt, hvor komplekserne fagocyteres og nedbrydes. CR1 på fagocyterende celler binder immun-komplekser og opsoniserede mikroorganismer, men CR1 medieret fagocytose forudsætter andre celleaktiverende mekanismer som for eksempel interaktion mellem Fc og Fc-receptor.


Sidst opdateret 20. juni 2017