Colonindhældning

Sharing is caring

Colonindhældning er en røntgenundersøgelse af colon efter rektal indhældning af kontrastvæske.

Patienten placeres på røntgenlejet og et rectalrør med ballon placeres i rectum. Der fyldes luft i ballonen – en hjælp til patienten, for at kunne holde på kontrasten og luften, der hældes ind i tarmen. Under gennemlysning fyldes colon med røntgenkontrast (bariumsulfat). Kontrasten er placeret i en pose, ophængt på et dropstativ. Under fyldningen skal patienten vende og dreje på lejet, alt efter hvor kontrasten befinder sig i colon, og der tages enkelte billeder undervejs. Efter påfyldning tømmes det meste af kontrasten tilbage i posen og der pumpes nu forsigtigt luft ind gennem rectalrøret. Patienten skal igen vende og dreje sig, og der tages billeder af colon. Som regel tages der også stående billeder og evt. billeder i sideleje. Når undersøgelsen er færdig, fjernes rectalrøret og patienten bliver fulgt til toilettet for at tømme kontrast og luft ud. Undersøgelsen kan være lidt ubehagelig og kan give mavesmerter, afhængig af hvordan tarmen accepterer undersøgelsen.


Sidst opdateret 19. juni 2017