Cohens Perceived Stress Scale

Sharing is caring

Cohens Perceived Stress Scale (PSS) er en skala der måler stress. Den måler svarpersonens oplevelse af stress inden for de seneste fire uger ved hjælp af ti spørgsmål, der skal give svar på, i hvilket omfang svarpersonen oplever sit liv som uforudsigeligt, ukontrollerbart og belastende, og om han eller hun føler sig nervøs eller stresset. Skalaen går fra 0 til 40. Jo højere score, desto højere grad af oplevet stress.

Personer, der scorer højt på PSS, har blandt andet vist sig at:

  • Have sværere ved at holde op med at ryge
  • Have sværere ved at kontrollere blodsukkeret (hvis de er diabetikere)
  • Have en større sårbarhed over for alvorlige livsbegivenheder

Sidst opdateret 19. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.