Cdk

Sharing is caring

Forkortelse for Cyklin-afhængige kinase. Kontrol med Cellecyklus kræver aktivering af Cdk for at en celle kan fortsætte i Cellecyklus. En Cdk er kun aktiv når en Cyclin er bundet til den, og når en kinase og phosphotase har aktiveret den. Den aktive Cdk kan herefter regulere andre vigtige nøgleproteiner i cellekontrollen.

Disse Cdk’er er en essentiel del af de checkpoints der er i cellecyklus, idet hvis en celle ikke kan passere et checkpoint, så vil der binde en inhibitor til Cdk så det ikke kan binde til Cyclin og aldrig blive aktiveret.

Cdk’er er altid til stede under celledelingen, men cycliner nysyntetiseres hver gang.

S-Cdk

S-Cdk styrer overgangen fra G1-fasen til S-fasen og starter DNA replikationen og sørger for, at samme stykke DNA ikke bliver replikeret flere gange.

M-Cdk

M-Cdk styrer overgangen G2-fasen til M-fasen og starter dermed mitosen.

M-cyclin binder sig til M-Cdk i G2-fasen og bringer cellen ind i M-fasen. Her bindes i slutningen af M-fasen ubiquitin til M-cyclin der så nedbrydes hvorefter M-Cdk bliver inaktivt igen. Først når cellen træder ind i G1-fasen igen begynder en nysyntese af M-cyclin.

G1/S-Cdk

G1/S-Cdk fører cellen gennem S-fasen.

G1-Cdk

G1-Cdk fører cellen gennem G1-fasen.


Sidst opdateret 2. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.