CD nomenklatur

Sharing is caring

CD nomenklaturen stammer fra de første forsøg på at identificere celler på baggrund af deres overflademarkører; Når grupper af monoklonale antistoffer fandtes at identificere det samme differentationsantigen (dvs. et antigen der definerer en bestemt cellepopulation f.eks CD4+ T-celler) sagdes de at genkende clusters of differentation forkortet CD (efterfulgt af et nummer der markerer hvilken markør der er tale om). CD nomenklaturen er nu blevet udbygget til at omfatte andre molekyler end overflademarkørerne f.eks er CD74 den MHC klasse II associerede invariante kæde.


Sidst opdateret 20. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.